Camins de Pedra és la marca de promoció turística i cultural
del poble de Tarrés que es caracteritza per un paisatge amb una
orografia accidentada on proliferen moltes construccions
de pedra seca, amb marges, “cabanes de volta”, basses,
cisternes i una llarga tradició de treball de pedra que ha donat
personalitat al seu nucli urbà.