ALTRES RUTES D’INTERÈS

Des de Camins de Pedra hem preparat altres rutes que poden ser del vostre interès, en
espais amb un alt grau de qualitat paisatgística i patrimonial. Consulta’ns