Reportatges TV

La Xarxa

RUTA DELS FORNS DE CALÇ

https://laxarxames.cat/player/3529959

Connecta Lleida Pirineus Lleida TV (29-05-24)

https://ott.lleidatv.cat/ca/pv/f08fbf20-dd5f-becb-223c-aa9844dfcb05

Lleida TV (29-05-24)

https://ott.lleidatv.cat/ca/pv/e3acebf5-2d9d-4555-f324-21db43a28538

La Xarxa (11-06-24)

Programa Aventurístic